I. CINE SUNTEM

1 Suntem SIRAR SOLUTIONS S.R.L., societate de drept roman cu sediul in București, sector 1, str. George Enescu, nr. 7, etaj 6, ap 28, avand numar de inregistrare  J40/3001/2022, identificator unic european, ROONRC. J40/3001/2022, CUI 43852251 (denumita in cele ce urmeaza “noi”, „Societatea” sau orice alt termen similar). Ne puteti contacta la adresa din sectiunea „Contact” a website-ului.

Detinem website-ul www.sirar.ro („website-ul”), website destinat prezentarii software-ului Sirar („Sirar” sau „Software”).

II. PRELUCRAREA DATELOR DVS. PERSONALE PRIN INTERMEDIUL WEBSITE-ULUI

2 Prin intermediul website-ului colectam si folosim o serie date cu caracter personal care privesc utilizatorii (denumite si „date personale” sau „DCP”), acestea fiind operatiuni de prelucrare de date cu caracter personal, potrivit dispozitiilor Regulamentului General privind protectia datelor cu caracter personal sau GDPR (denumite in mod colectiv “prelucrari” sau “operatiuni de prelucrare”).

3 Potrivit GDPR, datele personale includ orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (denumita in continuare „Persoana Vizata”).

4 Prelucram date personale in nume propriu, pentru scopuri proprii descrise mai jos, in calitate de operator de date cu caracter personal independent (“Operator”).

5 Pentru reglementarea acestor prelucrari si prezentarea lor in mod transparent catre Persoanele Vizate, am adoptat aceasta Politica de confidentialitate (“Politica”), pe care va incurajam sa o cititi cu atentie. Va punem in vedere ca ea nu aduce atingere sau inlatura orice drepturi pe care vi le acorda in mod imperativ legislatia aplicabila.

6 Pentru evitarea oricarui dubiu, aceasta Politica nu se refera la prelucrarile de date personale efectuate prin intermediul Software-ului. Pentru aceste prelucrari si regulile de confidentialitate aplicabile, va rugam consultati Politica de confidentialitate a Software-ului (link)

III. PRELUCRARILE NOASTRE IN CALITATE DE OPERATOR

III.1. Continutul acestei sectiuni

7 In aceasta sectiune III, sunt mentionate informatii cu privire la aspecte importante ale prelucrarilor de date personale, efectuate de Societate in calitate de Operator.

8 Aceste informatii includ:

a. Contextul general al prelucrarilor, ce tip de date personale sau alte informatii prelucram, precum si scopurile pentru care sunt realizate aceste prelucrari (sub-sectiunea III.2 si urm);

b. Catre cine dezvaluim aceste date, daca este cazul (sub-sectiunea III.6 si urm.)ꓼ

c. Transferul international de date cu caracter personal, daca este cazul (sub-sectiunea III.7);

d. Procesele decizionale automate privind datele cu caracter personal, daca exista (sub-sectiunea III.8);

e. Care sunt drepturile pe care le aveti in legatura cu aceste date si cum le puteti exercita (sub-sectiunea III.9)ꓼ

f. Alte informatii obligatorii potrivit REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (”GDPR”) (sub-sectiunea III.10).

III.2. Contextul prelucrarilor in calitate de Operator

9 Prin accesarea sectiunii „Contact” a website-ului ne puteti contacta, inclusiv pentru a solicita oferta noastra comerciala pentru Software-ul Sirar. Sunt prelucrate date personale dupa cum este descris mai jos

Informatii personale furnizate in sectiunea de contact a website-ului Scopurile prelucrarii

Nume, adresa de e-mail, institutia publica pentru care se doreste achizitia Software-ului, alte date furnizate in mesajul de insotire. Comunicarea cu potentialii utilizatori.

E-mailul de contact Folosim, de asemenea, e-mailul de contact pentru transmiterea de mesaje de marketing cu privire la website si serviciile noastre, daca v-ati exprimat consimtamantul in acest sens.

10 Vizitatorul website-ului nostru este cel care furnizeaza datele personale de mai sus catre Societate, pe proprie raspundere, si garanteaza ca asemenea date sunt transmise in baza consimtamantului persoanei vizate sau a unui alt temei legitim, precum si ca a informat in mod corespunzator persoana vizata cu privire la aceasta prelucrare de date personale. In cazul in care acest lucru este solicitat de catre Sirar, Utilizatorul va furniza dovada scrisa a respectarii garantiilor din acest art. 11 al Politicii.

III.3. Durata stocarii

11 Datele furnizate raman stocate electronic pe perioada necesara comunicarii cu dvs. si pentru o perioada ulterioara de [3] ani de la data la care ne-ati contactat, pentru scopuri de proba in instanta, cu exceptia situatiei cand legislatia impune un termen mai mare (ex: termen de arhivare impus de legislatia contabila).

III.4. Incetarea prelucrarilor pentru scopuri de marketing (newsletter)

12 Cu privire la datelor folosite in scop de marketing, puteti la orice moment sa ne solicitati stergerea acestora si incetarea prelucrarii lor, contactandu-ne in acest sens.

13 De asemenea, va puteti dezabona – oricand si gratuit – accesand link-ul de dezabonare situat in partea de jos a fiecarui asemenea e-mail de marketing, cat si pe website-ul nostru. In cel mult 48 de ore, vom elimina adresa dvs. de e-mail din lista noastra de e-mail marketing pentru newsletter

III.5. Temeiul legal al prelucrarii

14 Art. 6, lit. a) din GDPR – consimtamantul persoanei vizate. Consimtamantul este solicitat in mod expres la finalul sectiunii/formularului de de contact.

III.6. Catre cine putem transmite datele personale pe care le prelucram in calitate de Operator

15 Angajatii, colaboratorii, consultantii nostri sau alte persoane autorizate, care au nevoie sa cunoasca aceste informatii pot dobandi access la datele dvs. personale. Fiecare asemenea persoana este supusa unei obligatii legale sau contractuale de confidentialitate.

III.7. Transfer international de date personale catre alte persoane

Nu intentionam sa transferam datele dvs. personale in afara Uniunii Europene.

III.8. Inexistenta unui proces decizional automatizat

Nu veti fi supus unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata a datelor dvs. cu caracter personal, cum ar fi profiling-ul.

III.9. Care sunt drepturile dvs. si cum le puteti exercita

16 Ne angajam sa va respectam drepturile cu privire la datele personale si informatiile pe care ni le furnizati

17 Pe scurt, aveti urmatoarele drepturi:

Dreptul la opozitie al Persoanei Vizate

Persoana Vizata are dreptul sa solicite incetarea oricarei prelucrari de DCP intemeiate pe interesul legitim sau pe interesul public, in anumite situatii (de exemplu: in cazul comunicarilor de marketing, dreptul la opozitie poate fi exercitat oricand si neconditionat). Totusi, nu intotdeauna o solicitare intemeiata pe dreptul de a obiecta la prelucrare va fi satisfacuta de Operator, daca Operatorul are motive legitime si imperioase care justifica prelucrarea si care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertatilor persoanei vizate sau in cazul in care scopul este constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta.

Dreptul de acces. Persoanele vizate au dreptul la orice moment sa aiba acces la DCP pe care Operatorul le prelucreaza. In virtutea acestui drept, persoanele vizate au dreptul sa obtina informatii cu privire la aspecte precum: natura, prelucrarea si dezvaluirea acestor DCP catre terti. De asemenea, Persoanele vizate au dreptul sa obtina o copie a acestor date.

Dreptul la rectificare. La cererea persoanelor vizate, Operatorul va rectifica orice eroare sau inexactitate privind DCP.

“Dreptul de a fi uitat”. Persoanele vizate au dreptul sa solicite la orice moment stergerea DCP pe care Operatorul sau partenerii sai le prelucreaza pentru anumite motive (de exemplu: daca scopul prelucrarii DCP a fost indeplinit). Totusi, nu intotdeauna o solicitare intemeiata pe dreptul de a fi uitat va fi satisfacuta de Operator, de exemplu: daca DCP sunt necesare pentru apararea unui drept in justitie al Operatorului.

Dreptul de a restrictiona prelucrarea. in anumite conditii prevazute de lege, Persoana Vizata are dreptul sa restrictioneze prelucrarea DCP (de exemplu: in situatia in care exactitatea sau corectitudinea DCP este contestata de Persoana Vizata). In asemenea situatii, prelucrarea nu va mai putea fi efectuata decat cu consimtamantul Persoanei Vizate, cu anumite exceptii (de exemplu: stocarea).

Dreptul la portabilitatea DCP. In conditiile prevazute de lege, Persoana Vizata are dreptul sa solicite ca DCP care o privesc si pe care le-a furnizat sa fie transmise intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat; DCP astfel furnizate pot fi transmise catre alt Operator, la solicitarea persoanei vizate.

Dreptul de a retrage consimtamantul. Atunci cand DCP sunt prelucrate pe baza consimtamantului Persoanei Vizate, se poate retrage acest consimtamant la orice moment. Aceasta nu va afecta prelucrarile efectuate in trecut, dar poate impiedica prelucrarea in viitor. In principiu, DCP de mai sus nu sunt prelucrate in temeiul consimtamantului persoanei vizate, dar este posibil ca pe viitor aceasta sa se intample, caz in care dreptul de retragere a consimtamantul devine aplicabil.

Dreptul de a se adresa autoritatii de supraveghere. Pentru prelucrarile care intra in competenta autoritatilor romane, Persoana Vizata poate adresa o plangere catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (http://www.dataprotection.ro).

18 In vederea exercitarii oricarui drept din cele mentionate mai sus, precum si pentru a pune orice intrebare cu privire aceasta Politica de confidentialitate, ne puteti contacta, folosind datele de contact de mai sus.

III.10. Alte informatii

19 Ce se intampla daca refuzati sa ne furnizati datele personale

Nu sunteti obligati sa ne furnizati datele dvs. personale, cu toate acestea, refuzul de a furniza informatiile necesare poate face comunicarea cu dvs. imposibila Ne straduim sa pastram aceste informatii la minimul necesar, astfel incat sa va respectam viata privata.

Nu sunteti obligati sa ne dati acordul pentru transmiterea mesajelor noastre de marketing (newsletter). De asemenea, puteti oricand sa va retrageti consimtamantul pentru primirea de mesaje de marketing urmand procedura mentionata mai sus sau transmitandu-ne un e-mail la adresa office@sirar.ro.

20 Modificari ale Politicii de confidentialitate ale website-ului

Din timp in timp, este posibil sa modificam aceasta Politica de confidentialitate pentru a reflecta schimbarile legislative sau modificarile politicilor noastre interne, ale website-ului sau ale tehnologiei pe care o folosim. Cand reveniti, va rugam sa verificati versiunea/data Politicii de confidentialitate aplicabile si eventualele amendamente survenite.

21 Linkuri catre alte website-uri

Acest website poate contine linkuri catre alte website-uri terte (care la randu-le pot colecta si prelucra datele dvs. personale). Prin accesarea acestor linkuri, veti deveni subiectul practicilor si politicilor respectivelor website-uri terte. Societatea nu isi asuma si nu poate fi tinut responsabil pentru asemenea practici sau politici ale acestor website-uri.