Principalele functionaliati ale softului SIRAR

Gestionare litigii SIRAR

GESTIONAREA TUTUROR LITIGIILOR PRIN

  • Softul transmite utilizatorilor notificări cu privire la stadiul dosarelor aflate pe rolul instanțelor de judecată, informație furnizată în timp real de pe site ul portal just ro (cu 90, 60, 30, 20, 15, 10,5, 3 și 1 zi(le) înainte de termenul de judecată) precum și transmiterea soluțiilor pe scurt pentru fiecare termen de judecată în parte, în mod automat pe email;


  • Posibilitatea creării prin intermediul softului a unei baze de date care să includă toate litigiile în care entitatea publică sau privată este parte;


  • Generarea unui Raport Dosar pentru fiecare dosar introdus în sistem, în cadrul căruia vor fi prezentate succint informațiile esențiale;


  • Softul SIRAR calculează termenele de îndeplinire a actelor de procedură, inclusiv în etapa administrativă, prin transmiterea de notificări atât prin e mail cât și în cadrul softului;


  • Pune la dispoziția utilizatorului, calendarul litigiilor și a actelor de procedură ce trebuie îndeplinite, în perioada prestabilită;


MONITORIZAREA LA TERMEN A OBLIGAȚIILOR CE REVIN ENTITĂȚILOR PUBLICE SAU PRIVATE ÎN IMPLEMENTAREAMĂSURILOR/ RECOMANDĂRILOR STABILITE ÎN URMA ACTIVITĂȚILOR DE CONTROL (CURTEA DE CONTURI, AUDIT INTERN, ITM, ISC, ISU, Garda de Mediu, DSP ETC)

  • Softul transmite utilizatorilor notificări prin e-mail atât cu privire la acțiunile întrepinse în monitorizarea recomandărilor/măsurilor cât și cu privire la termenele de implementare ale acestora (cu 90, 60, 30, 20, 15, 10,5, 3 și 1 zi(le) înainte de termenul de implementare);


  • Acces rapid la documentele emise de organele de control cât și la procesul intern al deciziilor prin care sunt implementate măsurile/recomandările;


  • Eficientizarea punerii în aplicare a măsurilor dispuse în urma misiunilor de control;


  • Eliminarea birocrației/hâtiilor;


Acceseaza manual de utilizare in format video sau .pdf